پس از انجام موفقیت آمیز آسفالت باند فرودگاه اصفهان (سال 1389)، و رضایت کامل کارفرما، پیمانکار و مشاور پروژه استفاده از قیر پلیمری سیلوفلکس در اجرای آسفالت باند فرودگاه شیراز در دستور کار پروژه قرار گرفت

دیدگاهتان را بنویسید