تولید و عرضه 50 تن قیر پلیمری سیلوفلکس برای اجرای آسفالت قسمتی از پل صدر با نظارت مشاورین شهرداری تهران (مهندس معماریان)

دیدگاهتان را بنویسید