تولید و عرضه 1200 تن قیر پلیمری سیلوفلکس برای اجرای آسفالت باند فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در سال 2010 با نظارت مشاورین ایرانی هراز راه و مشاورین هلندی OOMS (پیمانکار پروژه: شرکت سیمین سپاهان)

دیدگاهتان را بنویسید