درباره ما

شرکت ميلادکو که در سال 1359 تاسیس گردید در آغاز یک شرکت بازر گانی بوده و هر ساله مقادیر قابل توجهی مواد شيميایی و قير به نقاط مختلف جهان صادر می نمود . با توجه به پيشرفت تكنولوژي جهانی در زمينه اصلاح قير برای بهبود وضعيت آسفالت های درون شهری و برون شهری مطالعات وسيعی در مورد احداث واحد تولید انواع قیرهای اصلاح شده پلیمری را آغاز نمود .